Sa Kanyang Pagdating (Misa Delgado Book 3).mp3

Thumbnail Size : 10.69 MB
Duration : 04:40
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2014-11-25 02:45:22

Kilos Iskolar.mp3

Thumbnail Size : 7.34 MB
Duration : 06:24
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2013-12-25 00:10:17

Ang Tanging Alay (Misa Delgado Book 3).mp3

Thumbnail Size : 4.32 MB
Duration : 01:53
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2014-11-25 02:45:28

Pag-aalay (Pag-aalay Misa Delgado Book II).mp3

Thumbnail Size : 3.35 MB
Duration : 03:39
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2015-03-12 02:56:11

Nita Abrogar Quinto: Anak, Piyanista, Guro, Ina Part 1 of 4.mp3

Thumbnail Size : 192.06 MB
Duration : 12:41
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2014-02-26 16:54:25

Ang Pagkabuhay ni Hesus (Misa Delgado Book IV).mp3

Thumbnail Size : 4.55 MB
Duration : 04:58
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2015-03-19 14:44:09

Panginoon, Maawa Ka (Misa Delgado Book 3).mp3

Thumbnail Size : 1.98 MB
Duration : 00:51
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2014-11-25 02:45:24

Nita Abrogar Quinto: Anak, Piyanista, Guro, Ina Part 4 of 4.mp3

Thumbnail Size : 205.03 MB
Duration : 13:32
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2014-02-26 17:26:13

Nita Abrogar Quinto: Anak, Piyanista, Guro, Ina Part 3 of 4.mp3

Thumbnail Size : 201.75 MB
Duration : 13:19
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2014-02-26 16:54:46

Nita Abrogar Quinto: Anak, Piyanista, Guro, Ina Part 2 of 4.mp3

Thumbnail Size : 198.85 MB
Duration : 13:08
Play : 0
Source : Soundcloud.com
Upload On 2014-02-26 16:54:44

 
 

© Copyright 2018 All Rights Reserved. | Twistmedia.online | Andri